Presbiter- és főgondnokválasztás
 
2023. október 15-én (vasárnap) istentisztelet után kerül sor gyülekezetünkben (a templomban) a választói közgyűlésre, amely során a választásra jogosult testvéreink leadhatják szavazataikat a következő hat éves ciklus presbitereinek és főgondnokának személyére.
 
Kérjük a testvéreket, minél többen jelenjenek meg ezen az alkalmon és éljenek a szavazás lehetőségével!
 
A választás vasárnapján az istentisztelet után szeretetvendégségre is hívunk és várunk minden kedves testvért, amíg a választás eredményeire várunk közösen. Erre az alkalomra várjuk a testvérek hozzájárulását sós vagy édes sütemény formájában.
 
A jelöltek bemutatására most vasárnap, azaz október 8-án kerül sor.
Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com