A Budapest Csepel Központi Református Egyházközség 2014. évi pótpresbiter választás ütemterve
 2014. március 02.  A választási közgyűlés időpontjának és a választás menetrend-
 jének meghatározása, a (jelölő és a szavazatszedő) választási
 bizottság megválasztása, bemutatása. Kéri Tamás lp, Szántó
 Imréné tb presbiter, Imre Tibor presbiter.
 2014. március 16.  A (jelölő és a szavazatszedő) választási bizottság gyülekezetben
 való bemutatása. Kéri Tamás lp, Szántó Imréné tb presbiter,
 Imre Tibor presbiter fogadalom tétele. A jelölés módjának és a
 választás menetének ismertetése a gyülekezettel.
 2014. április 13-20.  A (jelölő és a szavazatszedő) választási bizottság átadja a pót-
 presbitérium tagjaira szóló javaslatát a szolgálatban lévő pres-
 bitériumnak.
 2014. április 27.  A pótpresbiterjelöltek névsorának közzététele a szószékről és
 kihirdetése: mikor lesz a bemutatásuk a gyülekezetben, és első
 hirdetése a szószékről a választói közgyűlés helyének és napjá-
 nak. 2014. május 18.
 2014. május 11.  A presbiterjelöltek bemutatása Istentisztelethez kapcsolódóan
 a templomban (a jelöltek a körszékben foglalnak helyet, bemu-
 tatáskor az Úr asztala elé állnak), - és második hirdetése a szó-
 székről a választói közgyűlés helyének és napjának.
 2014. május 18.  A VÁLASZTÓI EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS NAPJA!
 2014. május 21.  A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatá-
 nak megküldése az egyházmegye elnökségének.
 2014. május 25.  Az új pótpresbitérium megválasztása jogerőssé válik, amennyi-
 ben nem nyújtottak be panaszt a választás ellen.
 2014. június 01.  A tisztségviselők beiktatása tisztségükbe.

A választási törvény szövege elérhető a reformatus.hu portálon.

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com